سری CAM (1)

سری AGA (2)

پمپ جتی لئو (14)

پمپ جتی، به عنوان یک نوع از پمپ‌های سانتریفیوژ خودمکش، از کاربردهای متنوعی بهره‌برداری می‌کند و یکی از مهمترین آنها به عنوان پمپ آب در محیط خانگی است. این نوع پمپ آب، با ورودی‌های مختلف از جمله پلاستیکی، چدنی و استیل، در بازار عرضه می‌ شود و نسبت به پمپ‌های بشقابی، توانایی ایجاد فشار و ارتفاع آبدهی بیشتری دارد. پمپ آب جتی یا پمپ موشکی در دسته پمپ آب های خانگی قرار می گیرند.

ساختار پمپ جتی بر این اساس است که با ایجاد حجم خلاء در بخش مکش، هوا را از داخل مسیر خود خارج کرده و به تبع آن، سیال را از منبع خود جذب و با ایجاد فشار، به سوی مسیر خروجی هدایت می‌نماید. این مکانیزم به منظور مکش و انتقال سیال، به ویژه زمانی که نیاز به جابجایی آب از عمق‌های مختلف داریم، به کار می‌رود.